вторник, 3 март 2020 г.

На гроба на Петър Дънов

На гроба на Петър Дънов

България!
Какъв по-ярък пример за Българския Дух от Петър Дънов, но онзи Истинския, Живия, който говори на Душите и сърцата ни...

Светлината не е Светлина,
ако търсите я някъде отвън.

Любовта не е Любов,
ако мислите,
че някой друг ще ви обича.

Нищо не е скрито.
Очи ви трябват,
за да го съзрете.

Физическият свят е пристан.
Не е цел и същност.

Животът ви е сбъдната мечта.
Духът във нея
себе си разкрива.

Учителят е ученик
и всеки лист
за него е Учебник.

11 август 2016 г.
Весела Стамболиева

РС, Написах тези редове преди няколко години, но до сега си стояха кротко в тефтера. И не знам защо...
Може би, неувереност, може би, дори страх, че се докосвам до един толкова Светъл Дух, като този на Беинса Дуно... Наистина не знам.
Както и не знам защо точно днес реших, че тези думи трябва да видят „бял свят“.

... В една прохладна лятна вечер отидох на гроба на Петър Дънов в кв.Изгрев. Имах среща с една приятелка, а тя закъсня. Притъмняваше. Градинката беше пуста.
Тогава усетих непреодолимо желание да попитам Учителя защо не мога да чета книгите, които издаваха от името на Беинса Дуно, защо не мога да приема Бялото Братство.
Докато пишех думите, се стъмни съвсем. Не виждах нищо. Сълзите напираха в очите ми. В притихналата нощ, усещах присъствието на Духа, който обгръщаше всичко като в призрачна мъгла...

Българска Идилия (Balgarska Idiliya)
Петър Дънов (Беинса Дуно)