събота, 5 март 2022 г.

Спри за миг

 Спри за миг


Спри за миг! Замълчи!
Навътре в себе си влез.
Чудни звуци там ще откриеш.
Ангелски хор в душата таиш.
 
Светът покрай теб е привидност.
Със сетива си роден, за да можеш
да усетиш вкуса на сълзите
и радостта на Новия ден.
 
Сега замълчи.
Премени се за празник Честит.
Днес чуваш Духа на дедите.
Разтвори се за тази Любов!

Весела Стамболиева