четвъртък, 5 октомври 2023 г.

Четиринадесет години...

 На 6 октомври 2023 година
се навършват 14 години
откакто си тръгна от тази земя

  


Боян Георгиев Лозанов
Тренди
  
И пак е есен…
Земята се покрива
с най-чудните си багри.
 
Милиони мънички слънца
политат към пръстта
и я покриват с топъл, мек килим.
 
Да, ти толкова много обичаше
този есенен листопад…
И като лист отлетя…
 
Весела