сряда, 23 май 2018 г.

Какво Послание ни носят Буквите?


Въпрос: Какво Послание ни носят Буквите?
Отговор: Аз Буки Веди Глаголи Добро Есть Жичье... - Аз зная буквите и животът със знанието е добър...
Отговора дава: Пазителят на Българския ДухАз Буки Веди Глаголи…

Нашата Азбука мила!
Превежда ни Тя през тъмно усое
и води ни в Път, огрян в Светлина!

Буквите Живот ни даряват!
Буквите - люлчина песен
и звезден покров…

Весела Стамболиева


Няма коментари:

Публикуване на коментар