вторник, 6 март 2018 г.

Уханието на пролетта…


Въпрос: Да поговорим за пролетта, а?
Отговор: Уханието на пролетта…
Отговора дава: КрионПролетта разтваря свойте цветове.
Ухание най-нежно те обгръща.
Не е лист от календара тя.
Тя е лист от цъфнало дърво.

Зимата щом свойте дрипи събере,
пристига Пролетта
и цветни ризи
навсякъде разстила тя.

И Душата се разлиства.
Чудни трели отвътре зазвънтяват.
Сърцето се изпълва със Любов
и  приема то живота нов.

Весела Стамболиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар