понеделник, 20 ноември 2017 г.

Притча за Любовта и Страха

„Любовта е дълготърпелива“...
Любовта е глътката вода във зноен ден...
Любовта е топлото огнище в люта зима...
Любовта е и омаята на пролетта...
И тежък плод през есента...

Притча за Любовта и Страха


Така се случило, че на един самотен остров се оказали заедно Любовта и Страхът.
Любовта била млада и красива. Песните ѝ огласяли целия остров. Щом запеела, животните и птиците притихвали и се събирали около нея, сгушвали се в краката ѝ, играели си с косите ѝ... Вятърът се шмугвал някъде из храсталаците и притаявал дъх... Дори Слънцето си избирало някое пересто облаче, за да може лъчите, които изпращало на земята, да бъдат по-меки и галещо нежни...
Страхът бил нейна пълна противоположност - стар и грозен, а отворел ли си устата, вместо песен, излизал толкова страшен рев, че дори и земята започвала да трепери, животните бягали и се криели кой където намери. И дори Слънцето викало буреносните черни облаци, за да заглуши рева на Страха...
Островът не бил голям, но някак случайно, Любовта и Страхът стояли далеч един от друг.
Любовта излизала през деня, когато било топло и светло. Разхождала се по поляните и избягвала тъмните усойни места и пещерите.
Страхът, от своя страна, обичал (до колкото може да се каже, че той въобще можел да обича) да излиза през нощта, а през деня се криел в най-тъмните кътчета на острова и любимите му места били най-тъмните и дълбоки части на пещерите.
Но ето, че веднъж Любовта, седнала на една красива полянка в подножието на планината и унесена в чудната приказва, която разказвала на насъбралите се животни и птици, не усетила кога паднала нощта. Небето било обсипано с безброй звезди, Луната меко греела и лъчите ѝ се отразявали в косите на Любовта...
Изведнъж, над притихналата планина се разнесъл страшен рев. Всичко живо се разтреперило. Животните, птиците и мушиците се струпали колкото е възможно по близо до Любовта, инстинктивно търсейки от нея защита.
Тя, Любовта, замълчала, ослушала се и попитала:
- Какво беше това? Чий е този рев?
- Това е Страхът. Това е Страхът. Това е Страхът – се разнесъл шепот от всички страни.
- Кой е този Страх и защо реве така? – попитала отново Любовта.
Този път не получила никакъв отговор. Всички се били снишили ниско до земята и никой не смеел да повдигне главата си, камо ли да изрече някакви думи.
И ето  - пред Любовта, в целия си ръст, се изправил Страхът и изревал:
- Аз съм този, за когото питаш. Трепери и бягай, ако ти е мил животът.
- Какво означава да треперя и защо да бягам? – попитала Любовта.
- Защото аз съм Страхът и всички треперят от мен и бягат, когато аз се появя. – отговорил.
- Но мен не ме е страх от теб. Ти си само един уморен и самотен старец, а аз мога да изпълня със светлина и любов живота ти.
- Не се нуждая от твоята светлина и любов. Аз съм Страхът и всички трябва да треперят от мен. Дори и ти!
- Но защо? Аз не виждам нищо страшно в теб. А ако се усмихнеш, лицето ти дори ще стане красиво.
При тези думи на Любовта, Страхът изревал толкова страшно, че целият остров потреперил и за малко да се катурне в морето. Но тя, Любовта, останала съвсем спокойна и дори продължила да се усмихва.
Разбрал Страхът, че няма как да излезе на глава с нея, махнал с ръка и си тръгнал. Само изсъскал през рамо:
- И ако обичаш, не се мотай тук през нощта. Това си е моето време.
Любовта го погледнала и в очите ѝ заблестели игриви пламъчета. Животните и птиците лека-полека започнали да се окопитват и да повдигат главиците си. Те не можели да разберат какво става и как тази крехка девойка накарала Страха да си тръгне.
А тя, Любовта, сияйна в своята безкрайна чистота, заговорила с мекия си топъл глас:
- Мили мои прелестни създания - казала тя, - когато Любовта е с вас, Страхът позорно отстъпва и нищо не е в състояние да наруши мира в сърцата ви. Запомнете това и когато Страхът отново се изправи пред вас, си спомнете, че частица от мен живее в сърцето на всяко живо същество и той сам ще си тръгне.
Всички потънали в мълчание, обърнали се навътре към себе си, към своето сърце и с огромна изненада открили по една блестяща звездичка в сърцата си.
От този ден до свършека на всичките времена Страхът стои далече от този, който открие звездичката на Любовта в своето сърце.

Седяхме притихнали край жаравата. Във въздуха се носеше освежаващият аромат на дива мента. От време на време изпукваше по някой недоизгорял въглен и огненото му езиче проблясваше като звездица. Само щурците огласяха с песента си притихналата земя.
Огледах се около себе си. Въпреки падналия нощен мрак, светът изглеждаше някак толкова красив... Луната още не беше изгряла и Млечният път се очертаваше ярко на небосклона. Заслушах се в шумовете на гората. Една сова изписука и за миг заглуши песента на щурците. Долових и монотонния ромон на близката рекичка.

Земята пееше своята приспивна песен.

Откъс от книгата „Посланията на Орлово Перо
или Мъдростта на Един Велик Индиански Маг",
Весела Стамболиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар