петък, 5 май 2017 г.

Чичик, лек път сред звездите!Чичик, лек път сред звездите!
Слушам твоите думи…

Весенце, кажи на всички,
че сега съм само Светлина.
Животът не е туй, което мислим.
Животът е една Игра.

А правилата…
Правилата ги създаваме сами,
за да можем в този свят
със бодра стъпка да вървим.

И кажи им, моля те,
че няма за какво да ме оплакват.
Реших и тръгнах.
Макар и да не осъзнавах този миг.

За това и болката дойде -
държах се здраво за живота,
макар че вече бях решил
да си отида…

За да няма болка,
трябва да живеем в Любовта
и да оставим нашта светлина
безоблачно да грее.

Няма минало
и няма бъдеще.
Само миг и ето –
Краят е дошъл.

Само миг,
но той е Вечност.
В Играта се въртим
като в калейдоскоп.

Обичаме и мразим,
Живеем и умираме
във всеки миг на туй, което
наричаме Живот…

5 май 2017 г.
Весела Стамболиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар