вторник, 9 май 2017 г.

Мигове...

Сбогом Чичик!

В памет на Иван Стамболиев


Миговете...
Живота те изплитат
като нанизи на броеница...

Мигове...
Захласнати в движението на живота,
дори не забелязваме мига.

Мигове...
Само камерата ги улавя,
за да можем в сърцата да ги съхраним.

9 май 2017 г.
Весела Стамболиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар